Dünyada ve Türkiye’de saç dökülmesi tedavisinin altın standardı saç ekimidir. Peki bu saç ekimi nedir?

SAÇ EKİMİ İŞLEMİ NASIL OLUYOR?

Öncelikle hastamızı değerlendirmek, onun için en uygun tedaviyi planlanmak önemli.

SAÇ EKİMİ GÖRÜŞMESİ NASIL OLUYOR?

Öncelikle trikoskopik değerlendirme yapılır, yani kökleri aldığımız ense kısmınızdaki yani donör alandaki saç tellerinin durumuna bakılır, ardından saçların seyrek olduğu bölge değerlendirilir, kişinin yüz anatomisine, yaşına ve verici alandaki saç miktarına göre doktor ve hasta birlikte karar vererek önceliklerimizi belirler, ekim bölgesi planlaması yaparız.

Biz hastalarımıza 1 yıl sürecek olan bu sürecin aşamalarını görsel bir şekilde gösteriyoruz.

SAÇ EKİMİ İŞLEMİ NASIL OLUR?

Saç ekimi ameliyatı, saç derisinin saçsız veya seyrelmiş olan bölgelerinde saçı geri kazanmak için yapılır. İnternette çok fazla yöntem adlandırılır. Ancak iki teknik yaygın olarak kullanılır. Bu tip ameliyatların her biri, mümkün olan en iyi sonucu sağlamak için tek başına veya kombine halde kullanılabilir.

HANGİ TEKNİKLER KULLANILIR?

İki önemli teknikten bahsedeceğim, Follicular Unit Tranplantation (FUT) ile kısaca FUE dediğimiz Follicular Unit Extraction’dır. İki teknik birbirinden farklıdır.

İlki ve göreceli eski bir teknik olan FUT yönteminde saç kökleri bir şerit halinde donör bölgeden alınır saç kökleri ayrıştırılıp ardından nakledilir. Bu işlem sırasında ensede yani saçın alındığı donör bölgede kesi açılır ve bu alan ardından mikro dikişlerle kapatılır. Diğer teknik olan ve bizim en sık yaptığımız yöntem olan FUE dediğimiz foliküler ünite ekstraksiyonu ile tek tek saç kökleri hastanın kafa derisinden toplanarak alınan bir saç ekimi yöntemidir. Saç kökleri alındıktan sonra, başın etrafındaki seyrelmiş alanlara ekim yapılır, aktarılır, biz plastik cerrahların bu işleme saç transplantasyonu dememizin sebebi bu. Her iki tekniğin de başarısının sırrı kişinin donör yani verici bölgesinde yeterli miktarda saçlı alana sahip olması gerekir. Yani tam kel birine saç ekimi yapılamaz.

Bu arada donör alanın, bu alan çoğunlukla ensemiz ve bazen de şakaklarımıza kadar olan saçlı bölgemiz olur, genetik olarak dökülme olmayan bölüm olması ayrıca mühimdir.

Ense ve şakaklardaki saç kökleri dökülmeye diğer bölgelere göre daha dirençlidir.

Önemli olan donör alandaki foliküllerin (yani saç köklerinin) zarar görmeden çıkartılıp sağlıklı ve doğal bir biçimde saçsız olan bölgeye aktarılmasıdır.

Bunların dışında belki sizlerin duyduğu ve anki yeni bir saç ekimi yöntemi gibi lanse edilen DHI ( direct hair implanter),safir, slit metodları ise yeni bir saç ekimi yöntemi değildir, her iki yani FUE ve FUT’ta kullanılan saç ekimini kolaylaştırmak ve kişiselleştirmek için geliştirilmiş yardımcı araçlardır.

Doğallık önemli

Saç ekimi sonuçlarında doğallık gerekir. Bu nedenle iki nokta çok önemlidir.

Birincisi, ekilecek donör alandan toplanan saçların alıcı alana doğru dağıtılması ve ikincisi ise ön saç çizgisinin doğru çizilmesidir.

Ben saç çizginizin cetvelle çizilmiş hatlara sahip olmasını doğal bulmuyorum. Bu yüzden doğal bir hat belirlemek için hafif asimetriler yaratmak başarılı bir sonuç kazandırır.

Yüz anatomisine dikkat

Diğer önemli nokta saç ekiminde, hastanın yüz anatomisidir. Hastanın yüz şekline uyumlu ekim yapılmalıdır. Yine saçsız alanın hacmi de ekilecek saç miktarının planlanması ve doğallık sağlanması açısında önem taşır. Saç ekimi konusunda tecrübeli doktor seçimi çok önemlidir. Çünkü doktorunuzun önceki tedavi sonuçları size referans olacaktır. Ayrıca tecrübeli bir doktor size özel saç ekimi planlayacaktır. Belki toplumdaki bazı şehir efsanelerini yıkmak için şunu söylemeyi gerekli buluyorum, en yeni teknik! en yeni metod! en popüler! en yeni alet! vs, başarılı bir saç ekimi sonucu elde etmek için yeterli değildir. Bence saç ekimi kişiseldir yani sizin potansiyeliniz aynı zamanda sonucunuzu da belirleyen en önemli faktördür, bunun yanı sıra özenli bir ekim, dikkatli planlamada ve kullanılan yöntem de sonuca etki eden diğer önemli faktörlerdir. Bunun yanı sıra daha ayrıntılı konuşmak gerekirse saç yapınız, tellerinizin sıklığı ve hacimsel durumu, donör bölgedeki saç sıklığı ve kalınlığı, yine köklerin öncelikle hangi alanlara aktarılacağı, hangi yönlerde ekileceğine de ancak tecrübeli bir doktor karar verebilir. Saç ekimi ameliyatı sonuçları kesinlikle eskiye oranla başarılı ve hastayı motive edici bir işlemdir. Ancak sihirli bir müdahale değildir.

Sizin var olan durumunuz üzerinden elde edilecek bir başarı ortaya çıkar. Bu yüzden beklentilerin gerçekçi olması da sonuç memnuniyetini de arttıracaktır.