guzellik mutluluk getirir 2019 yaz 1 Güzellik Mutluluk Getirir

Özge Akar – Uzman Psikolog

Güzellik; estetik bir beğeni, duygu, coşku, hoşlanma duygusunu uyandıran özelliklerdir.Güzellik tanımı tarihte ilk Aristo yapmıştır.

Aristo’ya göre ise güzelliğin tanımlanması için okuma, yazma, bilim ve matematik bilmek gerekirdi. Güzelliğin ölçüleri ve şekli vardı.

Mutluluk ise; isteklerimize ve olağan durumlara erişebildiğimizde duyulan sevinçtir. Bizim bu duyguyu somutlaştırabilme yolumuz gözlemlerimiz doğrultusunda gerçekleşir. Eğer  güldüğümüz zaman ağzımız kulaklarımıza varıyor ise beyin görüntülemelerinde, olumlu duygular sol prefrontal kortekste aktivite artışına neden olur.

Şimdi, dış görünüşün yansıması hakkında konuşalım; Bireyin kendini güzel ve çekici hissetme duygusu özgüveni destekler ve dış görünüşümüzle ilk  izlenimlerimizi insanlara verir ve alırız.

Bizler, güzel olanın daha çok sevilebilir olduğunu düşünür ve genellemeleri buna göre yaparız. Bu sebeple kendimize bakışımızda farkındalığımız  önem taşır.  Kendinizi çekici ve güzel buluyorsanız dışadönük, popüler ve mutlu özelliklere sahip olabilirsiniz. Diğer kişilerin  artan ilgisi ile kişinin kendi benliğiyle barışmasında ve öz aydınlanmasını gerçekleşmesine katkı sağlayabilir.

Bunu bizler psikolojide HALO etkisi deriz yani “Güzel olan iyidir’’ olarak bilinen etki.

Yapılan birçok araştırmada güzel insanların daha mutlu olduğu belirlenmiştir. Güzellik ile gelen sosyallik ve ekonomik faydalar bu artan mutluluğun arkasındaki sebepler olabilir.

guzellik mutluluk getirir 2019 yaz 2

Kolombiya Üniversitesi’nde yapılan araştırmada 6 kadın ve 17 erkekten oluşan  grup ile araştırma yapılmış fiziksel olarak çekici kişilerin karakter özelliklerinin de daha olumlu olacağı verisine ulaşılmıştır.

Bu olgularla güzel ve kendini çekici hisseden  kişilerin daha az depresif ve stres altında hissettikleri belirlenmiştir.

Psikolojik sağlığımız ve mutluluğumuz ile güzellik arasında pozitif bir ilişki olduğu çok açık bir gerçektir. Günümüzde daha estetik görünmek için medikal uygulamalar ve ameliyatlar yapılmaktadır. Kendi özgüvenimizin ve psikoloji sağlığımızın da pozitif olması için bu uygulamaları araştırabilir ve deneyimleyebiliriz.

Evrimsel Estetik teorisi; Evrim; en güçlünün değil en çabuk adapte olanın hayatta kalacağını belirtir. İnsanoğlunun hayatta kalma ve sonraki nesillere genetiğini aktarabilme şansını yükseltmek için fiziksel çekiciliğini kullanabilme kapasitesinden bahseder ve evrimsel estetik teorisini ortaya atar. Yani çekici olanın daha çok üreyebilme ve hayata adapte olma şansı daha yüksektir.

Vücut, yüz simetrisinin ve oranlarının,  kalıtsal sağlığı göstermesi evrimleşen insan bedeni ve psikolojisinde etkili olmasını sağlar. Estetik anlayışımız hem tüm insanlığın evrimsel psikoloji gelişiminde hem de kişisel psikoloji gelişiminde en önemli değişkenlerden biridir.

Güzelliğin tarihçesine baktığımızda; Tarih boyunca güzellik kavramı üzerinde de farklı görüşler ortaya atılmıştır. Atinalılar için kabul edilen güzellik anlayışı, insanların kusursuz şekilli vücutları ve hoş yüz hatlarıyla betimlenen heykelleri idi.

O dönemde Socrates güzelliğin, sadece şekil değil anlam olarak iyiliğe de hizmet etmesi gerektiğini söyleyen ilk kişiydi. Ona göre sadece fiziksel güzellik güvenilmezdi.

18.yy gelene kadar süregelen bu anlayış, Kant ile estetik anlayışının yaratılmış olduğuna ve objektif ölçümlemenin mümkün olmadığına evrildi. Locke bu görüşe şöyle destek verdi: “Güzelliğin kaynağı şekilsel kusursuzluk değil, aldığımız keyfe dayalıdır.”  Bu nedenle kişinin kendi zevkleri gördüğü güzelliğin asıl kaynağıydı ve sübjektifti.

Sözü Konfiçyüs ile bağlayalım: “Güzellik bakan kimsenin gözündedir.”