Hem dijital gelişmeler hem sağlık alanında yaşananlar bizlere yeni bir yaşam modeli öneriyor.

18 genc yas estetigi 1 İş ve sosyal hayatımızda zoom gibi platformları daha fazla kullanıyoruz. Özellikle öz çekim kültürünün yaygınlaşması ve sosyal medya fenomenlerinin daha görünür olmaları, kitleleri etkilemeleri güzellik kavramını yeniden sorgulamamıza neden oluyor. Kısacası dünya, estetik ve güzellik alanında farklı alışkanlıkları deneyimliyor. Özellikle dijital iletişim araçlarının yaygın kullanımı sonunda genç yaş estetiği ciddi oranlarda arttı.

18 YAŞ ÖNCESİ

Estetik kaygıların öncelikli olduğu durumlarda beden gelişimini tamamlamasını yani 18 yaşını beklemek durumundayız. Şu bir gerçek ki eskiye oranla özellikle medikal estetik seçeneklerle ilgili olarak erken yaşlarda talep patlaması görüyoruz. Örneğin dudak dolgusu başta olmak üzere pek çok medikal estetik uygulama artık erken yaşlarda tercih ediliyor. Gençlere yönelik estetik tedaviler için etik kuralları dikkatle gözetmeliyiz. Burada sadece estetik cerrahın değil aile hatta okulun da önemli görevleri bulunuyor.

18 yaş altı için uygulanabilecek plastik cerrahi uygulamaları ise şöyle: Kepçe kulak ve ergenlik dönemindeki kızlarda görülen aşırı meme büyüklüğü problemi. Bu problemlerin çözümü erken dönemde yapılan estetik cerrahi tedavileri ile sağlanabilir. Bu tedavi olan genç hastanın bedensel ve ruhsal sağlığı için faydalıdır. Yine travma sonucu oluşan yaralanma ve benzeri problemleri gidermek için her yaşta için uygulanabilir tedaviler var. Örneğin kopan bir organın yerine dikilmesi ya da yanık sonucunda yapılan deri tedavisi plastik rekonstrüktif cerrahinin alanıdır.

18 genc yas estetigi 2

AİLE İZNİ ŞART

Bir genç tedavi olmak için geldiğinde öncelikle 18 yaşının altında ise yanında aile büyüğünün olması gerekmektedir. Çünkü 18 yaşın altındaki hastalarda, ameliyat ya da ameliyat dışı uygulamalar için aile büyüklerinin yasal onayı zorunludur. Yine genç bireyin seçtiği tedavi bir zorunluluk içeriyorsa uygulanmalıdır. Burada sözünü ettiğim etik kurallar devreye giriyor. Özellikle ameliyat gibi geri dönüşü olmayan tedavilerde gereklilik ön koşuldur. Riskleri tüm açıklığıyla hastaya anlatılmalıdır. Sadece keyfi isteklerle tedavileri yapmak doğru olmayabilir.

18 genc yas estetigi 3 ] DOLGUYA DİKKAT

Dolgu tedavileri ise kesinlikle 18 yaş altındaki kişilere uygulanmamalıdır. Beden gelişimi tamamlanmadığı için bu tip tedavileri uygulamak problem yaratan sonuçlara yol açabilir.

18 genc yas estetigi 4 CİLT TEDAVİLERİ YAPILABİLİR

Genç yetişkinlerde cilt sorunlarının başında gelen sivilce ve benzeri sorunların tedavi ise erken dönemlerde mümkün. Yine aile büyüklerinin yasal izni ile yapılabilecek bu tedavi başarılı sonuçları ile tercih edilebilir.

Sebepleri ne olursa olsun tüm tedavilerin genç yetişkinler için gerekli olduğundan emin olmak gerekiyor.